June 25, 2008

კანიონის სურათები


როგორც იქნა მეღირსა
დავყრი
ხოდა მამა მია რა პაწკუნა და პახოდუ ბუთხუზა ვარ ამ ხალხთან შედარებით :სპაი:
რაუცნაურია, ნუთჲ ესეი ლამაზი იყო ის ადგილები
ხო, თვითონ კანიონი არ გადაღებულა,იმისგამო, რომ დასველების გვეშინოდადააპარატი ცხრაკლიტულში კიარადა ცხრაპარკეულში იყო ჩაკეტილი.

1 comment:

Jenny said...

looooooooooooooooool
aahahahahaha

ui me ki aramaq